Okolica

Wieś Puławy Górne u stóp pasma górskiego Bukowica. Lokowana w 1572 roku, została wysiedlona po II wojnie światowej. Po dawnych mieszkańcach pozostał jedynie cmentarz z wiekowymi drzewami. Na początku lat siedemdziesiątych we wsi osiedlili się Polacy z Zaolzia (Czechy).

Przebiegają tu szlaki turystyczne: zielony i czerwony szlak karpacki, jak też główny szlak rowerowy „Trans Karpatia” Są ścieżki rowerowe, piesze i ścieżki przyrodnicze. PKS do Krosna. Przez wieś płynie rzeka Wisłok, na której wybudowano zaporę wodną w Sieniawie , potok Puławka wpływający tutaj do Wisłoka. Piękne mieszane lasy, które jesienią pysznią się wszystkimi kolorami i cichych, spokojnych zakątków gdzie można wypocząć od cywilizacji.

Kolej Linowa „Kiczera”
Muzeum Okręgowe w Krośnie
Jaśliski Park Krajobrazowy
Magurski Park Narodowy
Pustelnia Św. Jana z Dukli
Klasztor Michalitów w Miejscu  Piastowym
Zapora wodna w Sieniawie
Kościół barokowy w Rymanowie
Rymanów Zdrój
Skansen naftowy w Bóbrce
Skansen budownictwa ludowego  w Sanoku
Ruiny zamku Kamieniec  w Odrzykoniu, miejsce powstania Zemsty  Fredry
Rezerwat skalny „Prządki”
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Muzeum Kardynała St. Wyszyńskiego w Komańczy
Górskie przełomy rzek
Pozostałość kultury Łemkowskiej – kapliczki, cerkwie, drogi, wsie
Kościoły i inne zabytki architektoniczne
Lasy, góry, potoki, rzeki – grzyby, ryby, polowania, fotosafari
Szlaki turystyczne, piesze, rowerowe, konne
Piękne widoki – naturalna przyroda, czyste powietrze
Wycieczki autokarowe do Lwowa , Słowackich uzdrowisk i basenów termalnych na Węgrzech